Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ & Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ!
12-05-2016 15:19:05

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος υποχρεούνται σε συμπλήρωση του βασικού εντύπου Ε1 και του εντύπου Ε2 για τα μισθώματα. Δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε9 (ακίνητα περιουσιακά στοιχεία) παρά μόνον όσοι είχαν αλλαγές στα περιουσιακά τους στοιχεία μέσα στο προηγούμενο οικονομικό έτος.
2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. Οι δηλώσεις υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε έτους. Ενημερωθείτε για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος και Ε9 από την ιστοσελίδα www.gsis.gr
3. ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 δηλώνεται η ιδιοκατοίκηση πρώτης και δεύτερης κατοικίας, για τις οποίες υφίσταται πλέον "τεκμήριο δαπάνης διαβίωσης", το οποίο υπολογίζεται όπως αναφέρεται στη σελίδα μας με τις φορολογικές κλίμακες. Επίσης συμπληρώνονται και οι αριθμοί των μετρητών ΔΕΗ που αντιστοιχούν στα ακίνητα αυτά.
4. ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε2 δηλώνονται τα κάθε είδους ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ που έχουν συμφωνηθεί και εισπράττονται, ή τεκμαίρονται σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης της χρήσεως ακινήτου. Η ιδιοκατοίκηση και η δωρεάν παραχώρηση χρήσης κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. μεταξύ γονέων και τέκνων είναι αφορολόγητη. Όμως σύμφωνα με το νόμο στις μισθώσεις κατοικιών και τις επαγγελματικές μισθώσεις το δηλούμενο μίσθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 3% της φορολογικής αντικειμενικής αξίας του.
5. ΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ. Τα ακαθάριστα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων που δηλώνονται στο Ε2, επιβαρύνονται αυτόματα:
* Με τέλος χαρτοσήμου 3,6% (πλην των μισθωμάτων κατοικιών).
* Με φόρο αλληλεγγύης επί του συνόλου των εισοδημάτων των φορολογουμένων.
* Από 1.1.2014 καταργήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος μισθωμάτων (ήταν 1,5%, ο οποίος προσαυξανόταν σε 3% για το εισόδημα που προέρχεται από εκμίσθωση κατοικίας εμβαδού άνω των 300 τ.μ.).
6. ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ: ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ: Με το άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 4328/2015, επανήλθε η δυνατότητα εκχώρησης στο Δημόσιο των ανείσπρακτων μισθωμάτων του 2014, ώστε ο ιδιοκτήτης να αποφύγει τη βαρύτατη φορολόγησή του γι΄αυτά. Στη συνέχεια όμως η διάταξη αυτή καταργήθηκε, οπότε η ΠΟΜΙΔΑ έθεσε επιτακτικά το θέμα της εξεύρεσης λύσης για τη μη φορολόγησή τους, που ήταν πάγιο και ανυποχώρητο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ.

Αναβολή φορολόγησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων: Ούτε δίκες, ούτε εξώσεις! Αρκεί και η απλή άσκηση αγωγής!

Αφότου ήδη καταργήθηκε η εκχώρηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων στο δημόσιο, η μόνη διέξοδος ήταν να αναβληθεί η φορολόγησή τους μέχρι το χρόνο της τυχόν είσπραξής τους. Για να γίνει αυτό όμως χωρίς τον κίνδυνο εκτεταμένης καταστρατήγησης που θα οδηγούσε σε τεράστια απώλεια φορολογικών εσόδων και κατά συνέπεια σε ανατροπή της όποιας ρύθμισης, δεν θα αρκούσε πλέον μια απλή υπεύθυνη δήλωση του φορολογούμενου, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και μια οποιασδήποτε μορφής δικαστική απόφαση ή έστω προσφυγή στη δικαιοσύνη, που να αποδεικνύει τη σοβαρότητα και την αλήθεια της δήλωσης περί μη είσπραξης των μισθωμάτων.
Έτσι μετά από πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη, με το άρθρο 11 του Ν. 4346/2015 που δημοσιεύτηκε στις 20.11.2015, και αφορά τα ανείσπρακτα ενοίκια από 1.1.2015 και μετά, θεσμοθετήθηκε η μόνη πρακτικά δυνατή λύση: Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του εκμισθωτή, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα ανείσπρακτα μισθώματα θα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και θα φορολογούνται στο οικονομικό έτος που θα εισπραχθούν.
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η νέα ρύθμιση δεν προϋποθέτει εξώσεις, και ούτε καν διεξαγωγή δίκης, αφού αρκείται σε απλή άσκηση αγωγής, έστω και την τελευταία στιγμή προ της κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης. Η "άσκηση αγωγής" συνεπάγεται δύο ενέργειες: Πρώτον κατάθεση αγωγής απόδοσης ή πληρωμής στο αρμόδιο δικαστήριο, και δεύτερον κοινοποίηση της αγωγής αυτής στον ενοικιαστή με δικαστικό επιμελητή.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΛ.1024/12.2.2016: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α'152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλέφωνο: 210 - 3375316 ΦΑΞ: 210 - 3375001
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α'152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α'152/20-11- 2015) που αφορούν στη φορολογική μεταχείριση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152) προστέθηκε στο άρθρο 39 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) νέα παράγραφος 4, η οποία ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2015 και μετά και σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
2. Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., πριν από την υποβολή της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες), κατά το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α'74), των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί, έως και την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης. Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα δηλώνονται στο έντυπο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Ε2 και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website