Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ CAPITAL CONTROLS
09-11-2015 10:13:18

H συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας από το 2008, η αύξηση της αβεβαιότητας την τελευταία περίοδο, σε συνδυασμό με τη χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζών, οδήγησαν στην επιβολή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων από την 29η Ιουνίου 2015. Πρόκειται για ένα οικονομικό μέτρο που επηρεάζει την κυκλοφορία του χρήματος και τη διαχείριση ιδιωτικών κεφαλαίων, χωρίς μάλιστα να διαφαίνεται ότι θα αρθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα. Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ‘θωράκισης’ των τραπεζών και ψήφισης των σχετικών νομοθετημάτων, ώστε ακολούθως να χαλαρώσουν σταδιακά οι περιορισμοί αυτοί.
Οι οικονομικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία είναι ποικίλες και είναι δύσκολο να αποτιμηθούν επακριβώς σε βραχυπρόθεσμη βάση. Αφορούν κυρίως το εμπόριο, την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων (πχ μικρότερη παραγωγή, μισθοδοσίες, προμήθειες), τις εξαγωγές (πτώση 13% το Σεπτέμβριο) και τις προγραμματισμένες επενδύσεις – έργα υποδομής που αναβλήθηκαν ή καθυστερούν μερικούς μήνες.
Η βραχυπρόθεσμη πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων προσεγγίζει το 30% και αυξάνεται ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας.
Στον τομέα των ακινήτων επιδεινώθηκε σαφώς η κατάσταση βραχυπρόθεσμα. Μάλιστα παρατηρείται μη-έγκαιρη αποπληρωμή των υποχρεώσεων ενοικιαστών και ιδιοκτητών, όπως ενοίκια, φόροι, πάγια προς ΔΕΚΟ και δόσεις για τα ενυπόθηκα δάνεια.
Τα «κόκκινα» δάνεια επηρεάστηκαν σημαντικά την τελευταία περίοδο και προσεγγίζουν το 40% του συνόλου των χορηγήσεων και αφορούν ποσά άνω των 100 δις Ευρώ, πριν την επιβολή των capital controls (ΤτΕ). Η ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων» και η συνολική αναθεώρηση του πλαισίου διαχείρισης της αφερεγγυότητας νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα που αναμένεται να ξεκαθαριστεί νομοθετικά το προσεχές διάστημα.
Στις αγοραπωλησίες επηρεάστηκαν οι τιμές πώλησης το διάστημα Ιούνιος 2015-Οκτώβριος 2015 , καθώς εκτελούνται πράξεις αξίας μέχρι 100000 Ευρώ συνήθως. Επίσης οι μεταβιβάσεις υποθηκευμένων ακινήτων καθυστερούν ή ματαιώνονται, λόγω των capital controls. Συγκεκριμένα στα ενυπόθηκα δάνεια οι περιορισμοί κεφαλαίων αφορούν την πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση για νοικοκυριά και δεν επιτρέπεται η εξόφληση ενός δανείου μέσω χρημάτων που έχει ο κάτοχός του σε καταθέσεις, παρά μόνο με κατάθεση μετρητών ή με μεταφορά κεφαλαίων από το εξωτερικό.
Οι ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων φαίνεται πως δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από τα capital controls, και αφορούν συνήθως προνομιακά ακίνητα σε τιμές ευκαιρίας, όπως εμπορικά και τουριστικά. Εντούτοις το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, η φορολογική επιβάρυνση ιδιοκτησίας, το θεσμικό πλαίσιο και η αβεβαιότητα αποθαρρύνουν βραχυπρόθεσμα τις σχετικές επενδύσεις.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Ηλεκτρονικός Μηχανικός - ΜΒΑ


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website