Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
07-06-2014 15:20:31

Τις τελευταίες πινελιές βάζουν υπουργείο Ανάπτυξης και τράπεζες στο σχέδιο για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων. Οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης και τραπεζικών παραγόντων είναι ότι μέσα στον Ιούλιο
θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή η ευνοϊκή ρύθμιση που μπορεί να «ξεμπλοκάρει» χιλιάδες δανειολήπτες που αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις τους.

Βεβαίως, η τελική ρύθμιση θα πρέπει να περάσει από την κρησάρα της τρόικας η οποία θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες στην Αθήνα.

Το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια έχει τρεις κατευθύνσεις:

1. Βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (η διάρκειά τους δεν ξεπερνά τα 5 χρόνια): Πληρωμή μόνο τόκων κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου. Μειωμένη καταβολή τοκοχρεολυτικής δόσης κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου. Περίοδος χάριτος. Αναβολή πληρωμής δόσης ή δόσεων. Τακτοποίηση του υπολοίπου που βρίσκεται σε καθυστέρηση. Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων.

2. Μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης. Πρόκειται για λύσεις που η διάρκειά τους υπερβαίνει την 5ετία και περιλαμβάνουν: Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου. Αλλαγή τύπου επιτοκίου (για παράδειγμα από κυμαινόμενο σε σταθερό). Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής. «Σπάσιμο» του δανείου στα δύο. Το πρώτο μέρος είναι με εμπράγματη εξασφάλιση και για το οποίο ο δανειολήπτης πληρώνει δόση. Στο δεύτερο μέρος, που είναι το υπόλοιπο του δανείου, δεν υπολογίζονται τόκοι για χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί με την τράπεζα. Για το ποσό αυτό ο δανειολήπτης θα επαναξιολογηθεί, αν διορθωθούν τα οικονομικά του, ή θα κληθεί να βάλει άλλο ακίνητο υποθήκη.

Πρόσθετη εξασφάλιση από τον δανειολήπτη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης λύσης ρύθμισης. Δηλαδή, να προσφέρει άλλα περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση. Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης. Αφορά επιχειρηματικά δάνεια για τα οποία ο επιχειρηματίας θα κληθεί να προχωρήσει σε περικοπές δαπανών και κόστους λειτουργίας της επιχείρησής του.

3. Λύσεις οριστικής διευθέτησης. Το τρίτο μοντέλο περιλαμβάνει δραστικές παρεμβάσεις για την οριστική αντιμετώπιση των οφειλών του δανειολήπτη. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δυνατότητα ακόμη και sale and lease back δηλαδή εκχώρηση το ακινήτου στην τράπεζα και επαναμίσθωσή του. Συγκεκριμένα:

• Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου στο πλαίσιο ευρύτερης ρύθμισης. Μετατροπή σε χρηματοδοτική μίσθωση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα και υπογράφει μια σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, για ελάχιστη χρονική διάρκεια που είναι συνήθως τα 5 χρόνια.

• Πώληση και ενοικίαση. Ο δανειολήπτης, δηλαδή, μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στην τράπεζα είτε σε τρίτο (άλλο ίδρυμα, άλλον αγοραστή, κρατική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων κ.λπ.) αποπληρώνοντας μέρος ή το σύνολο του δανείου.

Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο για κάποια ελάχιστη χρονική διάρκεια έναντι μισθώματος. Συνήθως προβλέπεται μια ελάχιστη περίοδος 3 ετών.

• Μεταβίβαση του δανείου σε άλλη τράπεζα. Αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο, μικρότερου υπολοίπου. Διαχείριση σε εκκαθάριση στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας. Ρευστοποίηση εξασφαλίσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος.


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website