Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
16-02-2014 09:48:13

Αλλαγές και στις υφιστάμενες εμπορικές μισθώσεις σε ό,τι αφορά το ύψος των αποζημιώσεων σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης, περιλαμβάνει τελικά η σχετική τροπολογία που κατέθεσε στις 14-2-2014 το υπουργείο Ανάπτυξης στο νομοσχέδιο για τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας.
Οι αλλαγές που επιφέρει στο καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων η τροπολογία είναι οι ακόλουθες:

1. Καθορίζεται ελάχιστη διάρκεια για τις νέες εμπορικές μισθώσεις η τριετία. Επιτρέπεται κάθε συμφωνία ιδιοκτητών - ενοικιαστών για μεγαλύτερη διάρκεια της μίσθωσης, όπως και η λύση της μίσθωσης πριν από τη λήξη της τριετίας, εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Για τις υφιστάμενες μισθώσεις εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή η 12ετής ελάχιστη διάρκεια.

2. Καταργείται η λεγόμενη άυλη εμπορική αξία, δηλαδή η καταβολή αποζημίωσης ύψους 24 ενοικίων από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή που προέβλεπε η νομοθεσία για τη λήξη της μίσθωσης μετά την παρέλευση 12ετίας.

3. Σε περιπτώσεις υφιστάμενων εμπορικών μισθώσεων οι ενοικιαστές μπορούν να καταγγείλουν τη μίσθωση δύο χρόνια μετά την έναρξή της, υπό την προϋπόθεση να προειδοποιήσουν έξι μήνες πριν τον ιδιοκτήτη και να του καταβάλουν ως αποζημίωση τέσσερα ενοίκια. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει καταγγελία της σύμβασης ακόμη και ένα χρόνο μετά την έναρξή της με τρίμηνη προειδοποίηση και με αποζημίωση ίση με ένα ενοίκιο.

4. Σε περίπτωση που σε μια υφιστάμενη εμπορική μίσθωση ο ιδιοκτήτης λύει τη μίσθωση για ιδιόχρηση, θα καταβάλλει στον ενοικιαστή ως αποζημίωση οκτώ ενοίκια (αντί για 16 που ισχύει σήμερα), ενώ εάν ο λόγος λύσης της μίσθωσης είναι η ανοικοδόμηση, θα αποζημιώνει τον ενοικιαστή με έξι ενοίκια (αντί για 12 που είναι σήμερα). Με απόφαση του δικαστηρίου, μπορούν να αυξάνονται αντίστοιχα έως και σε 15 ενοίκια για ιδιόχρηση (από 30 που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς) και 9 για ανοικοδόμηση (από 18).
Κώστας Αράπογλου
δικηγόρος, πρόεδρος ΕΝΙΔΑΝΗ.


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website