Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ
08-09-2013 21:46:59

Σύμφωνα το άρθρο 662Θ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ.5 Ν. 4055/2012 και ισχύει από 2 Απριλίου 2012, επιτρέπεται πλέον η έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και για οφειλές λογαριασμών κοινής ωφέλειας.
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται επί λέξει τα εξής:
«Στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου μπορεί να σωρευτεί και αίτημα καταδίκης για χρηματική απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα, κοινόχρηστες δαπάνες, τέλη και λογαριασμούς κοινής ωφελείας, εφόσον το ύψος τους αποδεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ιδίως λογαριασμούς κοινοχρήστων και οργανισμών κοινής ωφέλειας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 662Α έως Η, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 624, 626 παράγραφοι 2 και 3, 630 στοιχεία γ`, δ` και ε` και 634.»
Με τη με αριθμό 703/2012 διαταγή απόδοσης μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, υπόθεση που χειρίστηκε το δικηγορικό μας γραφείο, εκδόθηκε η πρώτη διαταγή απόδοσης σε Πανελλήνιο επίπεδο, με την οποία διατάχθηκε η απόδοση του μισθίου ακινήτου, αποκλειστικά και μόνο λόγω οφειλής του λογαριασμού της ΔΕΗ, που η σύνδεση ήταν στο όνομα του ιδιοκτήτη, αν και δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη οφειλή του ενοικιαστή (π.χ. ενοίκια, χαρτόσημο κλπ.).
Η διαταγή αυτή δικαιώνει και έμπρακτα την προσπάθεια της ΠΟΜΙΔΑ να καθιερωθεί αρχικά, η διαδικασία διαταγής απόδοσης, που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να εξώσουν τους κακοπληρωτές ενοικιαστές σε διάστημα 50 ημερών και μετέπειτα να εξομοιωθούν με μη πληρωμή ενοικίου για την έκδοση διαταγή απόδοσης, οι κοινόχρηστες δαπάνες και τα τέλη και οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας.
Συνηθισμένο επίσης φαινόμενο είναι η κατακράτηση από τους ενοικιαστές τμήματος του ενοικίου για πληρωμή του χαρατσιού της ΔΕΗ, το οποίο δεν το πληρώνουν. Αυτό αποτελεί στην ουσία μη πληρωμή τμήματος του ενοικίου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης μπορεί να στραφεί δικαστικά εναντίον τους και να επιδιώξει την έξωσή τους με διαταγή απόδοσης και την έκδοση διαταγής πληρωμής.
Κώστας Αράπογλου
Δικηγόρος
Αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ
Πρόεδρος ΕΝ.ΙΔ.Α.Ν.Ηρακλείου


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website