Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
25-08-2013 10:04:03

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Εμπορικών Μισθώσεων του ΥΠΑΝ

Α. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ:

Όπως ήδη επισημάναμε, οι ισχύουσες διατάξεις περί 16ετούς αναγκαστικής διάρκειας κάθε εμπορικής μίσθωσης για τους εκμισθωτές, αποθαρρύνουν πλήρως τους ιδιοκτήτες των δεκάδων χιλιάδων κενών επαγγελματικών ακινήτων που θα επιθυμούσαν να προβούν σε νέες μισθώσεις τους με χαμηλά μισθώματα, χωρίς όμως την αναγκαστική μακροχρόνια παγίδευσή τους, χωρίς δηλαδή να χάσουν την ελπίδα για δίκαιη και λογική αναπροσαρμογή των μισθωμάτων αυτών, όταν σημειωθεί ανάκαμψη στην οικονομία και αποκατάσταση της οικονομικής ευστάθειας των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Αυτό έχει ως αυτονόητο αποτέλεσμα την πλήρη απραξία στις επαγγελματικές μισθώσεις και συντελεί στην ερήμωση ακόμη και κεντρικών οδών των πόλεών μας σε όλη τη χώρα! Πρακτικά, μισθώσεις επαγγελματικών χώρων που θα μπορούσαν να συναφθούν τώρα με χαμηλά ενοίκια, και οι οποίες θα επέφεραν αύξηση του τζίρου της αγοράς, της απασχόλησης, των φορολογικών εσόδων, και βελτίωση της εικόνας της αγοράς, δεν συνάπτονται επειδή με την υπογραφή του μισθωτηρίου, ο ιδιοκτήτης δεν αποδέχεται να δεσμεύσει το ακίνητό του υποχρεωτικά για 16 χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά έως το 2030! Αντίθετα η απελεθέρωση της διάρκειας (ακόμα και των υφισταμένων) εμπορικών μισθωσεων δεν θα επέφερε σε καμία περίπτωση αύξηση των αγωγών απόδοσης ακινήτου λόγω λήξης της μίσθωσης, εφόσον κανένας απολύτως ιδιοκτήτης σήμερα δεν επιθυμεί να αποβάλλει τον φερέγγυο μισθωτή του και να μείνει με ένα ξενοίκιαστο ακίνητο στην παρούσα οικονομική συγκυρία και όταν ξέρει ότι το νέο μίσθωμα που μπορεί να επιδιώξει είναι κατά πάσα πιθανότητα σημαντικά χαμηλότερο από αυτό που ήδη εισπράττει.

Προκειμένου να αρθούν οι απόλυτα δικαιολογημένοι σήμερα δισταγμοί των εκμισθωτών να προσφέρουν στην αγορά τα ακίνητά τους (καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κλπ.) με χαμηλότερα μισθώματα κατά τα πρώτα έτη, προτείνεται οι νέες εμπορικές μισθώσεις να διέπονται από τις περί μισθώσεων διατάξεις του Αστικού Κώδικα, δηλαδή η διάρκεια και όλοι οι εν γένει όροι τους να καθορίζονται ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους.

Η ρύθμιση αυτή θα έχει ως συνέπεια να λειτουργήσει ελεύθερα και κατά πολύ δυναμικότερα η αγορά των εμπορικών μισθώσεων, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των νέων ενοικιαστών οι οποίοι έχουν σήμερα μεγαλύτερη δυνατότητα να διαπραγματευτούν υπέρ τους τους όρους των νέων μισθώσεων. Παράλληλα θα έχει ως συνέπεια να αποκτήσουν και πάλι αξία οι μισθωτικές συμβάσεις, με τις οποίες θα ρυθμίζονται πλέον οι σχέσεις των συμβαλλομένων.Β. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ:

Η ΠΟΜΙΔΑ δεν θεωρεί ως χρήσιμη και παραγωγική την άμεση αποστέρηση των υπαρχόντων μισθωτών επαγγελματικής στέγης από το δικαίωμα της 12ετούς παραμονής στο μίσθιο, και για το λόγο αυτό προτείνει μια διαδικασία σταδιακής κατάργησης της υπάρχουσας νομοθεσίας ως προς τις ισχύουσες μισθώσεις, ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση στη νέα πραγματικότητα, χωρίς οι μισθωτές που σύναψαν συμβάσεις κατά το παρελθόν έχοντας έναν επιχειρηματικό σχεδιασμό που απέβλεπε στη 12ετία να υποστούν οποιαδήποτε βλάβη από την ξαφνική κατάργησή της. Ωστόσο, επιβαλλεται η άμεση κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης 24 μισθωμάτων για δήθεν αποκατάσταση της «άυλης εμπορική αξίας» (αρ. 60 π.δ. 34/1995) η οποία πανθολομολογούμενα δεν υφίσταται πλέον, και συνεπώς και κατάργηση και της αυτόματης τετραετούς παράτασης του άρ. 61 π.δ. 34/1995 όπως αντικαταστάθηκε από το ν. 2741/1999.ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ:

Συγκεκριμένα ως προς τη διάρκεια των υφισταμένων μισθώσεων των οποίων έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, προτείνουμε τις εξής μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες φυσικά δεν αφορούν τις μισθώσεις που διανύουν συμβατικό χρόνο, και αφορούν εξ ίσου τη δυνατότητα καταγγελίας μιάς μίσθωσης τόσο από τον εκμισθωτή όσο και από το μισθωτή:

1. Για μισθώσεις που κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου έχουν συμπληρώσει τη 12ετία: Δυνατότητα καταγγελίας της μίσθωσης με τρίμηνη προειδοποίηση, χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης από οποιοδήποτε από τα μέρη.

2. Για μισθώσεις που κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου δεν έχουν συμπληρώσει τη 12ετία: Δυνατότητα καταγγελίας της μίσθωσης και απόδοσης του μισθίου λόγω λήξης με εξάμηνη προειδοποίηση, κατά τη συμπλήρωση της 12ετίας, επίσης χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης από οποιοδήποτε από τα μέρη.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΑΝ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ:

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κριθεί ότι η απελευθέρωση θα πρέπει να αφορά και στις υφιστάμενες εμπορικές μισθώσεις (κάτι που όπως προαναφέρθηκε δεν εισηγούμαστε για λόγους ασφάλειας δικαίου και συναλλαγών), τότε η απελευθέρωση αυτή θα πρέπει να συντελεστεί σταδιακά, δίνοντας στον μισθωτή επαρκές χρονικό διάστημα προκειμένου να συνάψει νέα συμφωνία με τον εκμισθωτή του, ή ενδεχομένως να μεταστεγάσει την δραστηριότητά του, ως εξής:

1. Για μισθώσεις που κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου έχουν συμπληρώσει τη 12ετία: Δυνατότητα καταγγελίας της μίσθωσης με τρίμηνη προειδοποίηση.

2. Για μισθώσεις που κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου έχουν συμπληρώσει την εννεαετία: Δυνατότητα καταγγελίας της μίσθωσης με εξάμηνη προειδοποίηση,

3. Για μισθώσεις που κατά τη δημοσίευση του νέου νόμου έχουν συμπληρώσει την εξαετία: Δυνατότητα καταγγελίας με ετήσια προειδοποίηση.ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ:

1. Μείωση των ισχυουσών προθεσμιών και αποζημιώσεων για ιδιόχρηση και ανοικοδόμηση στο ήμισυ των ισχυόντων.

2. Κατάργηση της 30μηνης εμπορικής ιδιότητας ως προυπόθεσης για καταγγελία της μίσθωσης λόγω ιδιόχρησης.

3. Απαράδεκτο άσκησης αγωγής αναπροσαρμογής (μείωσης ή αύξησης) του συμφωνημένου συμβατικού μισθώματος προ της παρόδου 2ετίας από την τελευταία αναπροσαρμογή που συντελέστηκε με ειδική συμφωνία πέραν της συμβατικής συμφωνίας αναπροσαρμογής που έχει συμπεριληφθεί στο μισθωτήριο. Η ρύθμιση αυτή ήταν πάγια κατά τις δεκαετίες του 70 και 80 και εναρμονίζεται με την διετή προθεσμία προσφυγής στην Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων.

4. Κατάργηση των διατάξεων που ακύρωσαν αναδρομικά έγκυρες παραιτήσεις από μισθωτικά δικαιώματα.

5. Εναρμονισμός της διάρκειας των μισθώσεων θεάτρων και κινηματογράφων με αυτή των εμπορικών μισθώσεων σύμφωνα με τα παραπάνω, με την κατάργηση της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 που παρέτεινε υποχρεωτικά όλες τις σχετικές μισθώσεις μέχρι τις 31-12-2016.

6. Μόνιμη θεσμοθέτηση των Επιτροπών Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 σε όλη τη χώρα. Εναλλακτικά προτείνουμε την τριετή αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειας της θητείας τους. Σημειώνουμε ότι η λειτουργία των επιτροπών αυτών σε πολλά μέρη της χώρας και ιδίως στην Αθήνα, οδήγησε δεκάδες ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να έρθουν σε συννενόηση μεταξύ τους, συμφωνώντας πολλές φορές σε σημαντικές μειώσεις μισθωμάτων πολύ μεγαλύτερες από αυτές που θα μπορούσαν να επιτευχθούν δικαστικά και μάλιστα χωρίς τη δαπάνη σε χρόνο και χρήμα της δικαστικής διαδικασίας.Με την ελπίδα ότι οι προτάσεις αυτές θα φανούν χρήσιμες για τις εργασίες της Επιτροπής μας.

Ο ΠρόεδροςΣτράτος Ι. Παραδιάς

Δικηγόρος Α.Π. Αθηνών

Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI)


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website