Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-2013 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
17-08-2013 22:11:12

Αναφορικά με την απαγόρευση-αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων, που επιβλήθηκε, λόγω οικονομικής κρίσης και ανάγκης προσαρμογής, στα νέα οικονομικά δεδομένα, διακρίνουμε δύο βασικές περιπτώσεις-κατηγορίες :
-Η πρώτη έχει να κάνει με το είδος και το ύψος της οφειλής : Συγκεκριμένα με το άρθρο 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.12.2012 (Φ.Ε.Κ. Α 246/18.12.2012) αναστέλλονται από 1.1.2013 έως 31.12.2013 οι οι πλειστηριασμοί ακινήτων, οι οποίοι επισπεύδονται για οφειλές, που δεν υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ και με την προϋπόθεση ότι επισπεύδων είναι πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα) ή άλλη εταιρία παροχής πιστώσεων ή τρίτος, στον οποίο έχει μεταβιβαστεί (εκχωρηθεί) η απαίτηση της τράπεζας !
Στην περίπτωση αυτή, ο τυχόν διενεργούμενος πλειστηριασμός είναι αυτοδικαίως άκυρος, άσχετα δηλαδή αν τον προσέβαλε ή όχι ο οφειλέτης-κύριος του ακινήτου.
-Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με το είδος τους ακινήτου, που βγαίνει σε πλειστηριασμό : Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι απαγορεύεται-αναστέλλεται ο πλειστηριασμός ακινήτου, εφόσον αυτό χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη (άσχετα δηλαδή αν έχει άλλα ακίνητα ή όχι ή και εξοχικές κατοικίες).
Η απαγόρευση αυτή αφορά απαιτήσεις τραπεζών, άνω των 200.000 ευρώ ή προς άλλους πλην τραπεζών κλπ., π.χ ιδιώτες, εφορία κ.α, από 1 ευρώ και πάνω και ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο α' κατοικίας, για τον συγκεκριμένο οφειλέτη (αν είναι έγγαμος, αν έχει παιδιά κλπ), προσαυξημένο κατά 50 %.Το αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας είναι 200.000€ για άγαμο, 250.000€ για έγγαμο, 275.000€ για έγγαμο με 1 ανήλικο τέκνο, 300.000€ για έγγαμο με 2 ανήλικα τέκνα και 330.000€ για έγγαμο με 3 ανήλικα τέκνα. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά ποσοστό 50% και γίνονται αντίστοιχα 300.000€ για άγαμο, 375.000€ για έγγαμο, 412.500€ για έγγαμο με 1 τέκνο, 450.000€ για έγγαμο με 2 ανήλικα τέκνα και 495.000€ για έγγαμο με 3 ανήλικα τέκνα.
Εδώ, χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ, διότι η αναστολή δεν επέρχεται αυτοδικαίως και αυτόματα, αλλά οφείλει ο καθ' ού να καταθέσει ανακοπή και αίτηση αναστολής στο αρμόδιο Δικαστήριο, όπου και θα πρέπει να αποδείξει : πρώτον, ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται από τον ίδιο (ή και την οικογένειά του) ως κύρια κατοικία και δεύτερον ότι η αντικειμενική του αξία δεν υπερβαίνει το όριο που θέτει ο Νόμος !
Η αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας, εφαρμόζεται ΡΗΤΑ και σε όσους είναι έμποροι, σε όσους δηλ. δεν μπορούν -ακόμα τουλάχιστον- να ενταχθούν στο "Νόμο Κατσέλη".

Για να γίνει πιο κατανοητό να πούμε πότε επιτρέπεται, ο πλειστηριασμός μέχρι 31-12-2013.
-Επιτρέπεται, όταν επισπεύδεται από τράπεζα, η οφειλή είναι μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ και δεν πρόκειται για κύρια κατοικία.
-Επιτρέπεται, όταν η οφειλή είναι μικρότερη από 200.000, επισπεύδων ΔΕΝ είναι πιστωτικό ίδρυμα και δεν πρόκειται για κύρια κατοικία.
-Επιτρέπεται, όταν η οφειλή είναι πάνω από 200.000 προς τράπεζα ή ανεξαρτήτως ποσού προς άλλον, πρόκειται για κύρια κατοικία, αλλά η αξία της υπερβαίνει το όριο του Νόμου.
Κώστας Αράπογλου
Δικηγόρος
Πρόεδρος ΕΝΙΔΑΝΗ


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website