Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
08-01-2012 20:19:44

Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της ΠΟΜΙΔΑ προς το ΥΠΕΚΑ και τα αιτήματα για ετήσια, τουλάχιστον, παράταση εφαρμογής του μέτρου, η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) επεκτείνεται από αύριο 9-1-2012 και σε όλες τις νέες μισθώσεις μεμονωμένων ιδιοκτησιών κτιρίων (διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κλπ.).
Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει την ανάγκη να καταργηθεί το απαράδεκτο σύστημα κατωτάτων αμοιβών των ενεργειακών επιθεωρητών (αλλά και κάθε άλλης υποχρεωτικής αμοιβής) οι οποίες καθορίστηκαν από το ΥΠΕΚΑ μετά από διαβούλευση αποκλειστικά με τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων επαγγελματιών και χωρίς καμία συζήτηση με την Ομοσπονδία μας.
Οι αμοιβές που έχουν καθοριστεί για την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών κλιμακώνονται από 1 έως 2,5 ευρώ ανά τετραγωνικό και, εφόσον διατηρηθούν σε ισχύ, θα πρέπει να μετατραπούν σε ανώτατες και όχι κατώτατες που είναι τώρα.
Το γεγονός ότι προστίθεται ένα ακόμη βάρος στις πλάτες των ιδιοκτητών σε περίοδο κρίσης στη μισθωτική αγορά, με χιλιάδες ξενοίκιαστα σπίτια και καταστήματα και ενώ η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτική φορολογικής τρομοκρατίας στα ακίνητα, δείχνει ότι, δυστυχώς, εκείνοι που αποφασίζουν αυτά τα μέτρα δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα.
Η κλίμακα των αμοιβών, τα νέα βάρη και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται από αύριο στους ιδιοκτήτες ακινήτων περιλαμβάνονται στη συνημμένη ανακοίνωση – εγκύκλιο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ 9.1.2012

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Η ΠΟΜΙΔΑ ενημερώνει τα μέλη της και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, παρά τα επίμονα και συνεχή διαβήματά της προς την ηγεσία του ΠΕΚΑ, η υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) επεκτείνεται από αύριο 9-1-2012 και σε όλες τις νέες μισθώσεις μεμονωμένων ιδιοκτησιών κτιρίων (διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κλπ.).
Η παρ. 3 άρθρου 14 του ΚΕΝΑΚ ορίζει ότι «…Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται Πιστ/κό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)».
Ως «μίσθωση ακινήτου» νοείται κάθε μίσθωση ακινήτου με κτίσματα που καταρτίζεται για πρώτη φορά από την ημέρα ισχύος της διάταξης, προς νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο.
Συνεπώς από τις 9.1.2012 οι Δ.Ο.Υ. δεν θα παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς κατάθεση, με μεταγενέστερη ημερομηνία υπογραφής, αν δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται μαζί και αυτό για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ.
Η ΠΟΜΙΔΑ διανέμει στα μέλη της τόσο διαδικτυακά, όσο και από το Γραφείο Ενημερώσεως Μελών (Σοφοκλέους 15), νέα μισθωτήρια κατοικιών κλπ. προσαρμοσμένα στις παραπάνω διατάξεις.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την παραπάνω υποχρέωση οι εξής κατηγορίες μισθωτικών συμβάσεων:
1. Νέες μισθώσεις κτισμάτων (κατοικιών-επαγγ/κών) συνολικής επιφανείας κάτω των 50 τ.μ.
2. Παρατάσεις παλαιών μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.
3. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων).
4. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.
5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.
6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, σταύλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κλπ.
7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Β. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΠ. Ανυποχώρητο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ παραμένει η ρητή κατάργηση του απαράδεκτου συστήματος κατωτάτων αμοιβών όχι μόνον των ενεργειακών επιθεωρητών, και κάθε άλλης υποχρεωτικής αμοιβής. Η ΠΟΜΙΔΑ δηλώνει ότι κατά την τελευταία διετία ουδέποτε κλήθηκε από οποιοδήποτε υπουργό για συζήτηση επί του επιπέδου των αμοιβών επαγγελματιών για αναγκαστικές πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις, καθόσον κάθε σχετική διαβούλευση διεξαγόταν αποκλειστικά με τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων επαγγελματιών! Έτσι, παρά τα περί δήθεν απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και κατάργησης των ελαχίστων αμοιβών, με διάφορες αφορμές ή προφάσεις και συνεχείς νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για ενέργεια, «ηλεκτρονική ταυτότητα», ασφάλεια, αυθαίρετα, κλπ., οι ιδιοκτήτες ακινήτων όλης της χώρας, την ίδια περίοδο κατά την οποία καταληστεύονται φορολογικά, ταυτόχρονα παραδίδονται κυριολεκτικά σιδηροδέσμιοι αναγκαστικοί πελάτες σε διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών, για καταβολή συνεχώς και νέων αμοιβών, προσδιοριζομένων με τρόπο που κατοχυρώνει εκείνους τις εισπράττουν, και όχι τους πολίτες που υποχρεούνται να τις καταβάλουν!
Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010, οι ελάχιστες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών καθορίζονταν σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος, αν διατηρηθεί σε ισχύ, θα πρέπει να μετατραπεί σε πίνακα ανωτάτων επιτρεπομένων αμοιβών.

Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ (+ ΦΠΑ 23 %)

Επιθεωρούμενοι χώροι
Αμοιβή /τ.μ.
Ελάχιστη αμοιβή

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ με χρήση κατοικίας (εξαιρούνται οι αποθήκες-θέσεις στάθμευσης)
1,00 ευρώ/τμ
200 ευρώ για ολόκληρο το κτίριο

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (εξαιρούνται οι αποθήκες-θέσεις στάθμευσης)
1,50 ευρώ/τμ
200 ευρώ για μονοκατοικία 50 τμ. και άνω

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (εξαιρούνται οι αποθήκες-θέσεις στάθμευσης)
2,00 ευρώ/τμ
150 ευρώ για διαμέρισμα 50 τμ. και άνω

ΓΡΑΦΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ κλπ (εξαιρούνται οι αποθήκες - θέσεις στάθμευσης)
2,50 ευρώ/τμ

έως 1000 τμ
300 ευρώ για χώρο 50 τμ. και άνω

ΓΡΑΦΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ κλπ
1,50 ευρώ/τμ για το εμβαδόν πέραν των 1.000


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website