Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
30-09-2011 09:43:25

Το τοπίο έκδοσης των οικοδομικών αδειών και ελέγχου των κατασκευών αλλάζει άρδην το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε στη Βουλή, διαχωρίζοντας τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των αρχών αδειοδότησης σε υπηρεσίες δόμησης -που υπάγονται στους Δήμους- και σε ελεγκτές δόμησης, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει επίσης θέματα Οικοδομικών συνεταιρισμών, αλλά περιέχει και φορολογικά κίνητρα για αποκατάσταση κτιρίων περιοχών του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, και συγκεκριμένα το Γεράνι (Πειραιώς-Επικούρου-Ευρυπίδου-Αθηνάς) και το Μεταξουργείο (άρθρο 45).
Όπως αναφέρει σχετικά το υπουργείο, με το νομοσχέδιο:

Καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που είχαν σήμερα.
Συντάσσονται οι μελέτες και εκτελείται το οικοδομικό έργο, με ευθύνη των μηχανικών.
Γίνεται πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης σε Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και των Ελεγκτών Δόμησης που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.
Διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο.
Ελαχιστοποιείται η ανάγκη για επαφές με τις δημόσιες υπηρεσίες και η επικοινωνία του μηχανικού με τον πολίτη και του πολίτη με τις υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Κωδικοποιούνται κοινές διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μελετών.
Καταγράφονται τα κτίρια της χώρας με τη λειτουργία της Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευών.
Ελέγχεται πλήρως η εφαρμογή των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης.
Θεσπίζονται νέα γνωμοδοτικά όργανα για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και καταργούνται τα υπάρχοντα.
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

Το νομοσχέδιο περιέχει επίσης ρυθμίσεις γιους Οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Προϋπόθεση για τη σύστασή τους είναι η έκδοση βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΚΑ, ότι η προτεινόμενη έκταση είναι μέσα σε περιοχή ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ).

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ετών από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα τεχνικής υποδομής στις εκτάσεις τους, ενώ οι δήμοι στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγονται οι εκτάσεις των συνεταιρισμών μπορούν να αναλάβουν να εκτελέσουν ή να ολοκληρώσουν τα έργα τεχνικής υποδομής.

Για την κατασκευή των έργων αυτών θα επιβάλλεται υπέρ του δήμου καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο θα βεβαιώνεται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία και θα εισπράττεται με τη διαδικασία περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Για όσους δεν εφαρμόσουν τη πολεοδομική μελέτη μέσα στην προθεσμία τριών ετών ανακαλείται η πολεοδομική τους μελέτη και διαλύονται.

Όσοι προϋφιστάμενοι της 16.1.1984 Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο δεν έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τα έργα υποδομής, οφείλουν να τα ολοκληρώσουν μέσα σε δεκαοχτώ μήνες από τη δημοσίευση του νόμου. Μετά τη παρέλευση της προθεσμίας την ολοκλήρωση των έργων αναλαμβάνουν οι οικείοι δήμοι.

Επίσης, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι όταν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί επιτελέσουν το σκοπό τους, μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών τους, να λειτουργήσουν το πολύ για δέκα χρόνια ως σωματείο -σύλλογος για την περαιτέρω διαχείριση των κοινών. Κατόπιν οι εκτάσεις τους και η ευθύνη συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων και τεχνικών έργων περιέρχονται στους οικείους Δήμου.


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website