Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Φ.Μ.Α.Π. 1997-2007 ΜΕΧΡΙ 31-8-2011
29-08-2011 14:44:48

Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποστείλει από μηνών
ατομικές ειδοποιήσεις σε 8.600 ιδιοκτήτες ακινήτων που ενώ στο
εκκαθαριστικό του Ε.Τ.ΑΚ. 2008 η περιουσία τους είχε εκτιμηθεί σε
σημαντικά ποσά, δεν είχαν υποβάλλει δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. κατά το
διάστημα ισχύος του (1997-2007). Με τις ειδοποιήσεις αυτές το
Υπουργείο καλεί τους παραπάνω φορολογούμενους να προσέλθουν στα
γραφεία των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. μέχρι την 31-8-2011 και να παραλάβουν
πρόσκληση για υποβολή αρχικής ή συμπληρωματικής δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π.
σύμφωνα με το άρ. 4 του ν. 3610/2007 ώστε εντός δέκα (10) ημερών από
την παραλαβή τις παραπάνω πρόσκλησης από τις Δ.Ο.Υ. να υποβάλλουν τις
σχετικές δηλώσεις και να καταβάλλουν στη συνέχεια τον τυχόν
αναλογούντα φόρο (για όλη την περίοδο 1997-2007) με μείωση των
πρόσθετων φόρων κατά 50%.
Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την
παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας (31-8-2011), παύουν να ισχύουν οι
διατάξεις του αρ. 4 του ν. 3610/2007, ενώ η υποβολή δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π.
εξαιρείται και από τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18
του ν. 4002/2011 περί υποβολής δηλώσεων χωρίς την επιβολή πρόσθετων
φόρων. Κατά συνέπεια μετά την ημερομηνία αυτή, οι ιδιοκτήτες που
ειδοποιήθηκαν και δεν θα έχουν παραλάβει τη σχετική πρόσκληση, ή δεν
υποβάλουν έστω και τώρα τις σχετικές δηλώσεις, θα μπορεί να ελεγχθούν
από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και αν διαπιστωθεί ότι πράγματι την περίοδο
1997-2007 όφειλαν Φ.Μ.Α.Π. θα πρέπει να τον καταβάλλουν μαζί με το
σύνολο των προσαυξήσεων και των πρόσθετων φόρων που αναλογούν!
Η ΠΟΜΙΔΑ διευκρινίζει, ότι οι ιδιοκτήτες που θα παραλάβουν τις
σχετικές προσκλήσεις από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και θα υποβάλλουν
εμπρόθεσμες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις Φ.Μ.Α. προκειμένου να
τύχουν των παραπάνω ευεργετικών διατάξεων υποχρεούνται να συμπληρώσουν
τον πίνακα με την αξία κάθε ακινήτου τους, ΔΕΝ υποχρεούνται όμως,
ούτε τότε, ούτε τώρα, να συνυποβάλλουν μαζί με τις δηλώσεις και φύλλα
υπολογισμού αξίας του κάθε ακινήτου (τα περίφημα «σεντόνια») -τα οποία
θα προϋπέθεταν εμπλοκή εξειδικευμένων νομικών ή φοροτεχνικών για τη
συμπλήρωσή τους- καθόσον τα φυσικά πρόσωπα δεν ήταν ποτέ υποχρεωμένα
από τη νομοθεσία του Φ.Μ.Α.Π. να συμπληρώνουν και να συνυποβάλλουν
τέτοια έντυπα.

Επίσης η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι για να υπόκειται κάποιος ιδιοκτήτης σε
Φ.Μ.Α.Π. και ως εκ τούτου για να είναι υποχρεωμένος να έχει υποβάλλει
δηλώσεις ετών 1997 – 2007, η αντικειμενική αξία της φορολογητέας
ακίνητης περιουσίας του θα έπρεπε κατά το διάστημα αυτό να υπερβαίνει
τα εξής ποσά:
 Κατά το έτος 1997, τα 60.000.000 δρχ. ή 120.000.000 δρχ. για το
ζευγάρι προσαυξημένα κατά 15.000.000 δρχ. για κάθε ανήλικο τέκνο
 Κατά τα έτη 1998-2000, τα 69.000.000 δρχ. ή 138.000.000 δρχ. για το
ζευγάρι προσαυξημένα κατά 17.250.000 δρχ. για κάθε ανήλικο τέκνο.
 Κατά το έτος 2001, τα 83.000.000 δρχ. ή 166.000.000 δρχ. για το
ζευγάρι προσαυξημένα κατά 21.000.000 δρχ. για καθένα από τα δύο πρώτα
ανήλικα τέκνα και κατά 25.000.000 δρχ. για κάθε επόμενο, και τέλος
 Κατά τα έτη 2002-2007, τις 243.600€ ή 487.200€ για το ζευγάρι,
προσαυξημένες κατά 61.650€ για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα
και κατά 73.400€ για κάθε επόμενο.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι πολλοί από αυτούς που έλαβαν τις
παραπάνω ειδοποιήσεις θα αποδειχθεί ότι οφείλουν μικρό ή και καθόλου
φόρο, καθόσον η περιουσία τους μπορεί να αποκτήθηκε μόλις τα τελευταία
χρόνια προ του 2008, ή η αντικειμενική αξία της να αυξήθηκε κατακόρυφα
λόγω αύξησης τιμών ζώνης ή λόγω ένταξης της περιοχής που βρίσκεται η
περιουσία τους σε σχέδια πόλης.
Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι τα παραπάνω θέμα μπορεί και πρέπει να λυθεί
εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά για τους πολίτες και για τις
υπηρεσίες του υπουργείου, με διαδικασία περαίωσης βασισμένη στην
εκτίμηση αξιών του εκκαθαριστικού Ε.Τ.ΑΚ. 2008 και αυτόματο φθίνοντα
υπολογισμό αξιών και φόρου για τα προηγούμενα έτη, χωρίς υποβολή
δηλώσεων, και εξόφληση ή σε πολλές δόσεις, κάτι απόλυτα αναγκαίο στη
σημερινή συγκυρία, ή εφάπαξ με σημαντική έκπτωση του οφειλόμενου
ποσού.


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website