Τρίτη 22 Ιουνίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanΦορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη

Αρθρα
Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ Ε9
26-01-2005 12:24:44

Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα φυλλάδιο οδηγιών σχετικά με την υποβολή και σύνταξη του εντύπου Ε9. Από αυτό προκύπτει ότι οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις θα εγγράψουν στο έντυπο Ε9 τα ακίνητα που βρίσκονταν στην κατοχή τους την 1η Ιανουαρίου του 2005, ανεξάρτητα από το εάν αυτά παραμένουν στην κυριότητά τους κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αναλυτικά, οι υπόχρεοι σε υποβολή της δήλωσης ακινήτων το 2005 θα είναι οι παρακάτω κατηγορίες:

* Κάθε άγαμο φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη ή υψηλή κυριότητα ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα.

* Οι έγγαμοι φορολογούμενοι για τα δικά τους ακίνητα, των συζύγων τους, καθώς και των προστατευόμενων τέκνων τους.

* Οι υπόχρεοι σε δήλωση για λογαριασμό των ανιόντων, καθώς και των λοιπών προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος. Κάθε νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη ή υψηλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητα. Οι κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.

Στις οδηγίες διευκρινίζεται ότι στο Ε9 θα εγγραφούν όλα τα ακίνητα που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 και αποκτήθηκαν με οποιαδήποτε αιτία, δηλαδή αγορά, δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά, χρησικτησία κ.λπ. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η συνυποβολή των τίτλων κυριότητας των ακινήτων αυτών.


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website