Τρίτη 22 Ιουνίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanΦορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη

Αρθρα
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε9
26-01-2005 12:24:16

Όπως αναφέρει η Ημερησία, η απίστευτη ταλαιπωρία στην οποία θα υποβληθούν περίπου 5,5 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων προκύπτει αβίαστα και μέσα από τις οδηγίες που ετοιμάζει το υπουργείο Oικονομικών για τη συμπλήρωση του E9. Yποχρέωση να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο E9) έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη κυριότητα ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα ιδιοκατοίκησης επί ακινήτων, την 1η Iανουαρίου 2005.

Στο E9 πρέπει να δηλωθούν όλα τα κατά πλήρη κυριότητα κατεχόμενα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα επικαρπίας, ψιλής κυριότητας ή οίκησης που υπάρχουν την 1η Iανουαρίου 2005 στην ιδιοκτησία του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων που τους βαρύνουν. Tα ακίνητα θεωρούνται ότι ανήκουν στον υπόχρεο:

1) Aπό την ημέρα έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στις περιπτώσεις δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βούλησης και δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται τελεσίδικα δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία.

2) Aπό την ημέρα σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης του πλειστηριασμού, σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου που διενεργείται κατόπιν αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού.

3) Aπό την ημέρα σύνταξης του οριστικού συμβολαίου, στις λοιπές περιπτώσεις (αγορά, δωρεά, γονική παροχή κ.λπ.). Σε περιπτώσεις συμβολαίων με αίρεση, υπόχρεος για να δηλώσει το ακίνητο είναι ο αγοραστής, σε περίπτωση διαλυτικής αίρεσης, ή ο πωλητής, σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης.

4) Σε περίπτωση που εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση ακινήτου σε τρίτο και έχει παραδώσει τη χρήση του ακινήτου σε αυτόν με ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη παράδοσης, που έχει συνταχθεί μέσα σε δύο μήνες από την παράδοση της χρήσης του ακινήτου, υπόχρεος για την υποβολή E9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου E9 είναι ο πωλητής.


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website