Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ»
10-10-2010 20:25:43

Βάσει αυτού, προβλέπεται η χρηματοδότηση εργασιών για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση κουφωμάτων, καυστήρων και μονώσεις. Βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό είναι τα κτίρια να έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980 (οπότε τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός θερμομόνωσης) και να βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης κάτω από 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό. Βέβαια, στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επικείμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών θα ανατρέψει τα δεδομένα, αποκλείοντας δεκάδες χιλιάδες κατοικίες. Αυτό, γιατί ήδη έχει διαρρεύσει ότι οι αυξήσεις θα είναι σαφώς υψηλότερες (ενδεχομένως και κατά 50%) στις περιοχές όπου σήμερα οι τιμές ζώνης είναι χαμηλές, και αυτές είναι κατά κύριο λόγο οι «φθηνές» περιοχές όπου παρουσιάζονται άλλωστε και οι μεγαλύτερες αποκλίσεις με τις υφιστάμενες εμπορικές αξίες.

Πάντως, όπως έγινε γνωστό, το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας θα υλοποιηθεί μέσω ενός Ειδικού Ταμείου Χαρτοφυλακίου στο ΤΕΜΠΜΕ. Το εν λόγω ταμείο θα συνεισφέρει στα δανειακά κεφάλαια που προέρχονται από τις τράπεζες και παρέχει ρευστότητα στην αγορά με μειωμένα επιτόκια. Οσον αφορά τους ιδιοκτήτες κατοικιών, μπορούν να επωφεληθούν του προγράμματος ανάλογα με το εισόδημά τους

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες / ωφελούμενους, οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία:

A. Iδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 15.000 € ή τις 25.000€ αντίστοιχα.

Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση ΑΤΟΚΟΥ δανείου, που δεν προβλεπόταν στο αρχικό σχήμα, και επιχορήγηση του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου). Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 € θα αποπληρώσει 7.000 € άτοκα.

B. Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 30.000 € ή 25.000 και 50.000€ αντίστοιχα.

Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιπλέον επιχορήγηση για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, που δεν προβλεπόταν στο αρχικό σχήμα.

Γ. Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 45.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 65.000 €.

Το ποσοστό των ωφελούμενων της κατηγορίας αυτής θα καθορισθεί στην Προκήρυξη του Προγράμματος (ως ποσόστωση στο σύνολο των ωφελουμένων). Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου. Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως ενιαίο κτήριο, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων και της κατηγορίας Β στην κατηγορία κινήτρων Α, εφόσον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών επιλέξιμων κατοικιών ανήκει στην κατηγορία Α.

Η ΠΟΜΙΔΑ έχει υποστηρίξει ότι, παρά τις καλές προθέσεις των ιθυνόντων, το πρόγραμμα παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα:

1. Είναι κατά βάση τραπεζοκεντρικό, δηλαδή υποχρεώνει τον ενδιαφερόμενο να προσφύγει στον τραπεζικό δανεισμό, και μάλιστα με εμπράγματη ασφάλεια, πράγμα αδιανόητο για το μέσο ιδιοκτήτη κατοικιών κατασκευής μέχρι και το 1980, ο οποίος εκτός των άλλων, σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ δεν δικαιούται συνήθως δανειοδότηση!

2. Τα ποσά επιδότησης είναι τόσο ισχνά, και η ισχύουσα δήθεν "φοροαπαλλαγή" είναι προσχηματική.

3. Τα συνολικά διαθέσιμα κονδύλια είναι τόσο ανεπαρκή και για ελάχιστους δικαούχους, πραγματική «σταγόνα εν τω ωκεανώ» για να ανταποκριθούν στις ασύλληπτες ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης.

4. Η εν γένει κατάστρωσή του είναι βαθύτατα γραφειοκρατική ώστε δυστυχώς δεν είναι ικανό να δώσει πνοή σε ένα τόσο σημαντικό και αναγκαίο εγχείρημα, όπως είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων της χώρας μας, που για εμάς θα έπρεπε να είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την "πράσινη ανάπτυξη". ΄

Το συμπέρασμα είναι ότι δυστυχώς μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση του περιβάλλοντος, αύξησης της απασχόλησης και βελτίωσης της οικονομίας, φαίνεται να χάνεται μέσα στη δίνη της σημερινής οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης...


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website