Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΣΤΟΠ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
18-04-2010 12:11:50

Φρένο στην αυθαιρεσία των τραπεζών που υποχρεούνται πλέον να σταματήσουν να επιβαρύνουν παράνομα τους καταναλωτές με υπέρογκες προμήθειες και να απαλείψουν από τις καθημερινές συναλλαγές τους 15 καταχρηστικούς όρους βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για να διεκδικήσουν αποζημίωση οι καταναλωτές που υπέστησαν βλάβη από την εφαρμογή παράνομων όρων εκ μέρους των τραπεζών.
Η Ολομέλεια του δικαστηρίου, με απόφαση που δημοσίευσε χθες, απέρριψε ομαδική προσφυγή τραπεζών που στρέφονταν κατά της υπουργικής απόφασης της περασμένης κυβέρνησης (τον Ιούνιο του 2008 επί Φώλια), η οποία απαγόρευε 15 καταχρηστικούς όρους σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων, πιστωτικών καρτών και καταθέσεις. Οι όροι αυτοί έχουν κριθεί καταχρηστικοί με δικαστικές αποφάσεις αλλά οι τράπεζες ουδέποτε τις εφάρμοσαν, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί το τότε υπουργείο Ανάπτυξης να εκδώσει απόφαση για να βάλει τέλος στις παράνομες χρεώσεις. Οι τράπεζες, όμως, εκμεταλλευόμενες την προσφυγή τους στο ΣτΕ, συνέχισαν να χρεώνουν τους καταναλωτές και δανειολήπτες με «καπέλα» και να περιλαμβάνουν στις συναλλαγές τους τα περίφημα «ψιλά γράμματα».

Η παράνομη αυτή τακτική σταματά πλέον, αφού οι ανώτατοι δικαστές με εισηγητή τον Δημ. Σκαλτσούνη έκριναν ότι οι περιορισμοί που θέτει η υπουργική απόφαση προς τις τράπεζες είναι εντός του πλαισίου της συνταγματικά κατοχυρωμένης οικονομικής ελευθερίας και δεν παραβιάζουν τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Αντίθετα, οι περιορισμοί έχουν σκοπό να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι 15 καταχρηστικοί όροι είναι οι εξής:

* Σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων κυμαινομένου επιτοκίου:

1Η είσπραξη εξόδων χρηματοδότησης, προέγκρισης δανείων ή εξέτασης αιτήματος δανείου, ανάλογα με το ποσό του δανείου.

2Η προμήθεια ή έξοδα φακέλου.

3Η καταγγελία της δανειακής σύμβασης και αναζήτηση του συνόλου του ανεξόφλητου ποσού με τους αναλογούντες τόκους υπερημερίας, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οποιασδήποτε δόσης ή μέρους αυτής ή των τόκων.

Επιπλέον προσημείωση

4Η εκχώρηση και μεταβίβαση στην τράπεζα των μισθωμάτων ακινήτου, ως πρόσθετη ασφάλεια, εφόσον η τράπεζα απαιτεί επιπλέον από τον καταναλωτή να εγγράψει υπέρ αυτού προσημείωση για ποσό που υπερκαλύπτει το ύψος του δανείου. Ομοίως εάν απαιτεί να διατηρεί το ακίνητο ασφαλισμένο με δικαιούχο την τράπεζα ή να συνυπογράψει τη σύμβαση δανείου ως εγγυητής τρίτο πρόσωπο.

5Η παραίτηση του εγγυητή από τα ευεργετήματα και τις ενστάσεις των άρθρων 862, 868 του Αστικού Κώδικα (αφορούν απόσβεση εγγύησης λόγω πταίσματος του δανειστή και ελευθέρωση του εγγυητή έπειτα από καταγγελία).

6Ο υπολογισμός των τόκων με βάση το έτος των 360 ημερών αντί του ημερολογιακού έτους (365 ημέρες).

7Η καταβολή «πέναλτι» σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής εξόφλησης του δανείου. Επίσης, κάθε εξάρτηση του δικαιώματος αυτού με οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

* Σε συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών:

8 Η καταβολή προμήθειας σε αναλήψεις μετρητών.

9Η χρέωση λογαριασμού κατόχου κάρτας σε περιπτώσεις τμηματικών εξοφλήσεων με συμβατικό τόκο, χωρίς να καθορίζονται εκ των προτέρων ειδικά και εύλογα κριτήρια για τον καταναλωτή.

10Η αποκλειστική αρμοδιότητα δικαστηρίων ορισμένης πόλης για επίλυση διαφορών μεταξύ τράπεζας και καταναλωτή.

Το δικαίωμα αμφισβήτησης

11Ο ορισμός συγκεκριμένης προθεσμίας από τη λήψη του μηνιαίου λογαριασμού, μετά το πέρας της οποίας ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει τα αναγραφόμενα οφειλόμενα ποσά.

12Η δυνατότητα της τράπεζας να καταγγέλλει μονομερώς και να απαγορεύει τη χρήση της κάρτας ή να τροποποιεί μονομερώς οποιοδήποτε όρο της σύμβασης.

13Η επιβάρυνση του καταναλωτή με προμήθεια ή έξοδα χορήγησης βεβαίωσης οφειλών.

14Η αναπροσαρμογή του ύψους της ετήσιας συνδρομής πιστωτικής κάρτας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κατόχου.

* Σε συμβάσεις λογαριασμού κατάθεσης:

15Η επιβολή εξόδων κίνησης κατά την κρίση της τράπεζας σε κάθε λογαριασμό κατάθεσης που δεν ξεπερνά το πλαφόν που εκείνη ορίζει.
Το άρθρο είναι της δημοσιογράφου Βάνας Φωτοπούλου από την Ελευθεροτυπία (φύλο 17-4-2010)


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website