Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanMAIN PAGE

Αρθρα
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΕΚΟ)
05-04-2008 16:37:26

Η αύξηση του Ελάχιστου Κόστους Οικοδομών κυμαίνεται από 60% έως 200%. Οι παράγοντες της κτηματαγοράς θεωρούν ότι θα έχει σημαντικές επιπτώσεις, αφού θα οδηγήσει στην αύξηση των αδειών δόμησης, των αμοιβών των μηχανικών, του ΦΠΑ των εργασιών, των ενσήμων του ΙΚΑ και κατ΄ επέκταση των τιμών πώλησης.

Για τους λόγους εξάλλου αυτούς υποστηρίζουν ότι η αγορά ακινήτων, σε συνδυασμό με τη δεύτερη αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα εκτός σχεδίου ακίνητα, αλλά και την επικείμενη στα εντός που θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 25% έως 30%, θα «παγώσει».

Ειδικότερα, οι επιπτώσεις από την αύξηση του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής θα είναι οι εξής:

* θα αυξηθεί το κόστος έκδοσης της οικοδομικής άδειας, αφού η αμοιβή του μηχανικού κ.λπ., υπολογίζονται από το ύψος στο οποίο διαμορφώνεται το ελάχιστο κόστος ανέγερσης.

* ο ιδιοκτήτης της κατοικίας που οικοδομεί με αυτεπιστασία θα ζητά περισσότερα τιμολόγια για τα υλικά και τις εργασίες

* τα επαγγέλματα που απασχολούνται στο «κύκλωμα» της οικοδομής θα υποχρεωθούν να δηλώνουν στην Eφορία υψηλότερα εισοδήματα από τη δραστηριότητά τους

* θα αυξηθούν τα έσοδα του δημοσίου από τον ΦΠA, αλλά και από τα υψηλότερα εισοδήματα που θα δηλώνουν στην Εφορία όσοι ασχολούνται με την οικοδομή

* θα περιοριστεί η εισφοροδιαφυγή, αφού θα αυξηθούν τα υποχρεωτικά ένσημα των εργατοτεχνιτών για κάθε φάση εργασιών.

Επισημαίνεται ότι με τη σχετική απόφαση (σελίδα 66) που προβλέπει την αύξηση του ΕΚΟ (ΠΟΛ.1067), την οποία υπέγραψαν ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντ. Μπέζας και ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς, επέρχονται σύμφωνα με τους παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας οι κατωτέρω τροποποιήσεις:

1. Αυξάνονται οι τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής των οικοδομών κατά τετραγωνικό μέτρο. Επισημαίνεται, ότι οι τιμές είχαν παραμείνει οι ίδιες τα τελευταία δεκατρία χρόνια, από το 1995.

2. Στον υπολογισμό του ΕΚΟ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και στην παροχή υπηρεσίας, όπως ισχύει για την αξία αγοράς υλικών, προκειμένου να αντιμετωπίζεται ισότιμα η έννοια των δαπανών.

3. Εξαιρούνται από τη διαδικασία του ΕΚΟ οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών για τα ακίνητα που υπάγονται στο ΦΠΑ. Για τις επιχειρήσεις αυτές προβλέπεται η τήρηση ειδικού βιβλίου κοστολογίου οικοδομών και η υποβολή στη ΔΟΥ ειδικών εντύπων απεικόνισης του συνολικού κόστους της οικοδομής προϋπολογιστικά και απολογιστικά.

4. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2238/1994 (πρόστιμο ίσο με το 50% της διαφοράς του ΦΠΑ που προκύπτει μεταξύ αρχικού και τελικού πίνακα των επιμέρους εργασιών και πρόστιμο 300 ευρώ λόγω ανακρίβειας στοιχείων εργολάβων κ.λπ.) συμβιβάζονται στο 1/3 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2523/1997.

5. Αυξάνεται το ποσοστό αυτεπιστασίας από το 30% στο 40% όταν η οικοδομή ανεγείρεται σε οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκους και η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 150 τμ., ενώ το ποσοστό 30% ισχύει για οικοδομή άνω των 150 τμ.


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website