Σαββάτο 06 Ιουνίου 2020  
Πρόεδρος - Διοικητικό Συμβούλιο 
Σκοπός-Αγώνες-Έργο 
Γίνε Μέλος - Ενημερώσου 

Αγοραπωλησίες 
Ασφάλιση κτιρίων 
Εκδηλώσεις 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Ενεργειακό πιστοποιητικό 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Πολυκατοικίες - Κοινόχρηστα 
Οικοδομές - Αυθαίρετα 
Μισθώσεις 
Πολεοδομικά - Σχέδια Πόλεων 
Απαλλοτριώσεις 
Φοιτητική Στέγη 
Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλακεία 
Φορολογικά Θέματα - Δημοτικά Τέλη 
Διατηρητέα κτίρια 
Τραπεζικός Δανεισμός 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN

Τώρα η ΠΟΜΙΔΑ σε συνεργασία με την INTERAMERICAN προσφέρει στα μέλη της ένα μοναδικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των κτιρίων τους με ασυναγώνιστο κόστος, πληρέστατες καλύψεις & άμεση καταβολή της αποζημίωσης!
Υπολόγισε ασφάλιστρα για:Πληροφορίες:
Γρ. Ασφάλισης Κτιρίων ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 & Αιόλου, Αθήνα τηλ. 210-323040

Eγγραφή Ασφαλιζομ. Μελών από το διαδίκτυο InteramericanΕνεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Αρθρα
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 3661/2008 ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
17-01-2011 19:00:50

Ο νόμος 3661/2008 με τον οποίο ενσωματώνεται η σχετική κοινοτική νομοθεσία στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας μας, προβλέπει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων της χώρας μας, σε συμμόρφωση προς την Κοινοτική Οδηγία 2001/91/ΕΚ που προβλέπει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε κτιρίου που θα πωλείται ή ενοικιάζεται!

Η ΠΟΜΙΔΑ με επανειλημμένα διαβήματά της προς την Κυβέρνηση και η UIPI προς την Ευρωπαική Επιτροπή, ζήτησαν την ενημέρωση και την παροχή τεχνικής βοήθειας και επιδότηση των ιδιοκτητών των υπαρχόντων κτιρίων και ένταξή τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα στήριξης προκειμένου να υλοποιηθούν τα αναγκαία μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια αυτά, δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να προβούν στις αναγκαίες τεράστιες δαπάνες χωρίς ενεργή κρατική βοήθεια και συμπαράσταση.Σημειώνεται ότι ο κτιριακός τομέας θεωρείται ως υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε μορφή θερμικής (κυρίως πετρέλαιο) είτε σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα, εκτός της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας, τη μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Στην Ελλάδα στο 70% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων κατευθύνεται στη θέρμανση. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισμό και τον κλιματισμό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου. Οι κατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου. Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνομα θερμαινόμενες κατοικίες που χρησιμοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισμό και 18% καυσόξυλα.

H κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα παρουσιάζει μακροπρόθεσμα αυξητική τάση, λόγω της αύξησης της χρήσης μικροσυσκευών και κλιματιστικών, η χρήση των οποίων αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του ηλεκτρικού φορτίου αιχμής στη χώρα, με τεράστιες οικονομικές συνέπειες και σημαντική επιβάρυνση του καταναλωτή. Επιπλέον τα κλιματιστικά επιδεινώνουν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης των αστικών κέντρων και τις συνεπαγόμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι.

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο εξασφαλίζεται εν μέρει με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών στοιχείων και συστημάτων και εν μέρει μέσω της υψηλής αποδοτικότητας των εγκατεστημένων ενεργειακών συστημάτων η οποία προϋποθέτει την άριστη ποιότητα του σχετικού εξοπλισμού και της εγκατάστασής του καθώς και των σχετικών τεχνικών μελετών που τον προδιαγράφουν.

Άλλος ένας καθοριστικός παράγοντας εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου, μία συστηματική, οργανωμένη και συνεχής δραστηριότητα που αποτελείται από ένα προγραμματισμένο σύνολο διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών δράσεων.

Όλα αυτά βέβαια είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτά στα νέα κτίρια, εφόσον ενσωματωθούν στην αρχική κατασκευή τους, Η πραγματοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων στα υφιστάμενα κτίρια παρουσιάζει σημαντικά τεχνικά προβλήματα και συνεπάγεται τεράστιο οικονομικό κόστος το οποίο αδυνατούν να σηκώσουν οι ιδιοκτήτες τους χωρίς ουσιαστική και άμεση κρατική αρωγή! Γι΄αυτό και ο φόβος της ΠΟΜΙΔΑ είναι μήπως στο τέλος, το μόνο το οποίο θα προκύψει, θα είναι οι αμοιβές των επιθεωρητών, για ένα ακόμη οργανωμένο και αναγκαστικό "εμπόριο σφραγίδων" σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας μας!


Επιστροφή στην αρχικήем.ид.а.м.г - йослым 6, гяайкеио, 71261
тгк: 2810 288443 FAX: 2810 344017
email: info@enidani.gr

an incredible networks website